Grupa Nawrocki

 Uprawnienia diagnosty samochodowego

Uprawnienia diagnosty samochodowego

Uprawnienia diagnosty samochodowego

Diagnosta samochodowy jest to zawód, mający na celu sprawdzenie pojazdu pod względem użyteczności, bezpieczeństwa, prawa ruchu drogowego oraz wymogów ochrony środowiska. Zadaniem diagnosty jest weryfikacja pojazdu za pomocą wyposażenia lokalowego stacji kontroli pojazdów. To jego doświadczenie z przeprowadzonych badań technicznych pozwala na określenie między innymi:

 • zużycia elementów eksploatacyjnych
 • odbiegających od normy dźwięków
 • nieprawidłowości prawnych i urzędowych

Aby stać się diagnostą samochodowym należy posiadać odpowiednie wykształcenie

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo:
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów; albo;
 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż smochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów; albo;
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Dodatkowo należy być uczestnikiem szkolenia na diagnostę samochodowego z pełnego zakresu uprawnień

 1. Szkolenie podstawowe w zakresie okresowych badań technicznych pojazdów oraz sprawdzenia i oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdów.
 2. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
 3. Specjalistyczne szkolenie w zakresie prowadzenia badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.
 4. Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem.
 5. Szkolenia specjalistyczne w zakresie prowadzenia badania technicznego pojazdu: związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego badania technicznego pojazdu, skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę oraz w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

Szkolenie trwa dwa tygodnie intensywnej nauki, jednakże praktyka dopiero weryfikuje umiejętności oraz zdobywaną wiedzę.