Grupa Nawrocki

 ZATRZYMANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO

ZATRZYMANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO

KONTROLA POLICJI Organy do tego uprawnione mogą zatrzymać dowód rejestracyjny w trzech przypadkach. Gdy stan techniczny pojazdu nie odpowiada warunkom dopuszczalnym do jazdy, pojazd jest po kolizji drogowej lub wypadku oraz przekroczony został termin badania technicznego. Obecnie nie zatrzymuje się…