Grupa Nawrocki

 ZATRZYMANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO

ZATRZYMANIE DOWODU REJESTRACYJNEGO

KONTROLA POLICJI

Organy do tego uprawnione mogą zatrzymać dowód rejestracyjny w trzech przypadkach. Gdy stan techniczny pojazdu nie odpowiada warunkom dopuszczalnym do jazdy, pojazd jest po kolizji drogowej lub wypadku oraz przekroczony został termin badania technicznego. Obecnie nie zatrzymuje się dowodu rejestracyjnego na stałe, lecz “wirtualnie”

Dowód rejestracyjny nie zostaje zatrzymany (bądź w ogóle nie weryfikowany z braku konieczności jego wożenia) a zostaje wydane pokwitowanie wystawione przez organy nadzoru. Ta mała karteczka, choć niepozorna jest dosyć istotna. To na jej podstawie diagnosta dokonuje badania technicznego, czytając numer protokołu oraz powód zatrzymania dokumentu. Uruchamiając system CEPIK program automatycznie wyrzuca informację dla diagnosty, o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.

Co dalej… W zależności od tego, co jest umieszczone na owym dokumencie, diagnosta wykonuje badanie techniczne okresowe lub dodatkowe. Dodatkowe badanie może być na poszczególne usterki np. Pęknięty reflektor, zużyty bieżnik opon czy pękniętą szybę. Diagnosta pobiera wtedy opłatę 20 zł za jedną usterkę. Gdy jest informacja o uszkodzeniach po kolizyjnych, badanie techniczne kosztuje 95 zł. Natomiast brak badań technicznych kosztuje 99 zł, czyli wykonuje się zwykłe okresowe.

pytanie

KIEDY POJAWIA SIĘ PROBLEM

Najczęściej wtedy, gdy pokwitowanie wisi w systemie a klient nie posiada dokumentu. Takie przypadki się zdarzają, szczególnie z początku działania tego systemu. Stacja kontroli nie miała wcześniej możliwości “odhaczenia” w systemie badania technicznego. Klienci wykonywali badanie techniczne, a by usunąć “usterkę” z systemu należało udać się na komendę bądź do wydziału komunikacji. Niestety było to zapominane, a przy badaniu okresowym pojawiało się wielkie zdziwienie. Diagnosta badania wykonać nie może.

Od pewnego czasu SKP może dokonać odhaczenia, zatem po badaniu już nie trzeba nigdzie jeździć. Co zrobić, gdy dokument jest zagubiony!

  1. BADANIE BYŁO WYKONANE – udać się na stację, gdzie wykonywano badanie techniczne o duplikat, by z nim jechać na komendę. Tam usuną usterkę. Gdy zostanie ona usunięta, wykonujemy badanie.
  2. BADANIE NIE ZOSTAŁO WYKONANE – wpierw należy ustalić, jaki komisariat dokonał zatrzymania dowodu. Temat rozwiązać powinien telefon na dowolną komendę. Mając tą informację, należy udać się do tego komisariatu, jaki zatrzymał dowód o duplikat pokwitowania. Jeżeli był to Rzeszów czy Szczecin, to mamy wycieczkę. Dlatego warto SPRAWDZAĆ STAN PRAWNY PRZED ZAKUPEM. Może dokonać tego każda SKP, po uruchomieniu CEPIKU.

PODSUMOWANIE

  • DO BADANIA TECHNICZNEGO NIEZBĘDNE JEST POKWITOWANIE POLICJI – O ILE ISTNIEJE
  • STACJA KONTROLI POJAZDÓW MOŻE DOKONAĆ USUNIĘCIA “USTERKI” Z SYSTEMU CEPIK
  • SĄ TRZY RODZAJE POKWITOWAŃ: POKOLIZYJNE, USTERKOWE ORAZ BRAK BADAŃ TECHNICZNYCH