Grupa Nawrocki

 PROTEST DIAGNOSTÓW

PROTEST DIAGNOSTÓW

Cena za badanie techniczne nie uległa aktualizacji od 17 lat. Od wielu lat niezadowolenie środowiska diagnostów jest na wysokim poziomie. Nie przeszkadza to oczywiście w wykonywaniu badań.

ZABAWA O CENNIK

Czy diagności powinni więcej zarabiać? TAK. Dlaczego? Ponieważ koszty pracy wzrosły drastycznie, koszty utrzymania przedsiębiorstwa podobnie. Czy obchodzi to klienta korzystającego z usług stacji kontroli pojazdów? Niby dlaczego. Diagnosta przecież wykonuje tylko swoją pracę. Dlaczego miałby otrzymać podwyżkę od użytkownika drogi.

Można podnieść podatki na różny sposób. Podam kilka przykładów:

  • Obowiązek posiadania odpowiedniego szkolenia z zakresu obsługi gazów cieplarnianych (300) –> do tego kary i kontrole dla firm, co tego nie posiadają
  • Obowiązek wydania paragonu do ręki –> mandaty za to
  • Akcyza za paliwo
  • Obowiązkowe ubezpieczenia OC
  • Podatki środowiskowe
  • Normy emisji spalin i nakazy na firmy produkujące pojazdy
  • VAT na książki, pokarmy i wszystkie inne produkty

pieniądze

Poniesienie ceny za badanie techniczne jest także podatkiem. Dla klienta korzystającego z usług stacji kontroli pojazdów, poniesiona cena oznacza kolejny podatek. Jest tak dlatego, iż badanie jest obowiązkowe. A co jest obowiązkowe, ma odczucie narzuconego. Więc dochodzi do częstego zapytania.

ZA CO KLIENT TAK NAPRAWDĘ PŁACI

Klienci, którzy szukają szybkiego sprawdzenia pojazdu, bez poprawnej diagnostyki mogą odczuwać brak z uwagi na niepełną pracę. Diagnosta podczas wykonywania swoich obowiązków z uwagi na ilość przeprowadzonych kontroli, widzi dużo więcej, niż użytkownik pojazdu. Mając wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, dokonuje oceny stanu techniczne pojazdu poprzez jego analizę.

Jest niczym lekarz ogólny obserwując pojazd z każdej możliwej strony. Klient płaci zatem za informację o stanie technicznym pojazdu, nie jego wynik. Podobnie, badanie techniczne nie jest i nigdy nie było oceną użytkownika. Zatem pojazd nie musi badania “PRZEJŚĆ”. Klient za opłatą za badanie,  otrzymuje informację zwrotną, na temat stanu pojazdu.

protest

PROTEST

Czy protest jest odpowiednim rozwiązaniem? Nie sądzę. Jest głosem rozpaczy w momencie, gdy brakuje nam umiejętności zakomunikowania prawdziwych potrzeb. TAK, podwyżka byłaby zalecana. Rządzący, patrzący na cenę za badanie jako kolejny podatek, mogą odczuwać niechęć do kolejnych protestów społecznych.

Podstawowe informacje o protestach możecie znaleźć TUTAJ

Czy jest możliwy do wypracowania kompromis? Uważam, że tak. Jednakże w obecnym, bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie, podniesienie cen za badanie technicznie, nic nie zmieni. Ilość środków jakie są redystrybuowane na świecie na różnorodne idee walki (z wirusami, terroryzmem, degradacją środowiska, biedą i innymi) przekracza bezpieczeństwo, jakie możemy znaleźć jedynie w sobie.

By osiągną spokój i bezpieczeństwo, należy zacząć pracę od środka, od siebie. Zacząć szukać tego, czego się naprawdę obawiamy by wyzwolić się z lęków, jakie sami sobie narzucamy wraz ze wszystkimi ich ograniczeniami.

spokój

Być może biegniemy za szybko. Być może narzucamy zbyt wiele. Może chcemy coś udowodnić…

Każdy ma swoje potrzeby i braki. Jednakże jeżeli się nie komunikujemy, to ciężko będzie nam przekroczyć pewne bariery.

Życzę wam samych sukcesów 🙂