Grupa Nawrocki

 Rejestracja pojazdów

Rejestracja pojazdów

Proces rejestracji pojazdów

Proces rejestracji pojazdu dotyczy każdego auta, quada czy motocykla. Obecnie mamy drukowane papierowe dowody rejestracyjne. Mają one 6 miejsc na wpis, co napędza konieczność dodatkowych zmian i okresowych wymian. Podobnie jest z pojazdami sprowadzonymi zza granicy. Dokumenty różnią się znacznie od dokumentów krajowych, co niekiedy daje diagnostom dodatkowe zajęcie.

Moment zakupu pojazdu sprowadzonego zza granicy, dodatkowo uprzyjemnia obowiązek jego rejestracji. Proces ten można wykonać samodzielnie, bądź zlecić to firmie, mającej doświadczenie w wykonywaniu tych czynności. Wykonanie tego procesu wiąże się z następującymi krokami:

 1. Wykonanie badania technicznego – jest to niezbędne, by znać stan zakupionego pojazdu. Weryfikacja jego parametrów technicznych wykonuje stacja kontroli pojazdów. Po wykonanym sprawdzeniu diagnosta wystawia zaświadczenie z przeprowadzonej usługi. Dokument ten jest niezbędny w procesie rejestracji.
 2. Opłacenie akcyzy – w zależności od pojemności silnika, zgodnie z wartością pojazdu opłaca się 3.1% poniżej
 3. Tłumaczenie dokumentów – tłumaczenie dokumentów jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji, szczególnie jeżeli pojazd jest sprowadzony z poza unii europejskiej

Pojazd należy zarejestrować w wydziale komunikacji, właściwym dla Twojego miejsca zameldowania. Rejestracja pojazdu używanego wymaga następujących dokumentów:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu;
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym;
 • dowód własności pojazdu, czyli umowa bądź faktura vat;
 • kartę pojazdu, o ile została wydana;
 • obecne tablice rejestracyjne, jedynie w przypadku, gdy następuje zmiana powiatu/miasta rejestracji;
 • dokument tożsamości nowego właściciela;
 • potwierdzenie zapłaty polisy OC.

rejestracja pojazdu

Opłaty za rejestrację

Koszt rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji wynosi 180 zł, jeżeli jest on zarejestrowany na terytorium kraju, natomiast 256 zł jeżeli jest sprowadzony zza granicy.

Koszt akcyzy zależy od pojemności silnika pojazdu oraz wartości rynkowej. W przypadku pojazdu z napędem hybrydowym lub elektrycznym, opłata akcyzowa jest zmniejszona o połowę.

 • 3.1% dla pojazdów o pojemności silnika poniżej 1999 cm3
 • 18,6% dla pojazdów o pojemności silnika równych i powyżej 2000 cm3

Koszt badania technicznego jest zależny od zakresu oraz rodzaju pojazdu. Podstawowe badanie techniczne kosztuje 99 zł natomiast w przypadku pojazdu, który miał kolizję drogową, bądź wypadek niezbędne jest wykonanie dodatkowego badania technicznego po kolizyjnego w kwocie 95 zł.

W przypadku zlecenia usługi podmiotowi zewnętrznemu, wymagana jest opłata administracyjna w kwocie 17 zł. Upoważnienie obowiązuje do końca trwania procesu rejestracji.

Przepisy oraz ich zmiany

W najbliższym czasie nastąpiła zmiana, której celem jest redukcja konieczności wymiany dowodów rejestracyjnych. Dotyczy to osób, którym skończyło się miejsce w dowodzie rejestracyjnym. Obecnie diagnosta wykonując badanie techniczne, drukuje zaświadczenie z badania technicznego. Na jego podstawie można dokonać zmiany wpisu.